Rozhlasy

Aktuálne

Stav Dátum zmeny Rozhlas Popis

Vyriešené

Stav Dátum zmeny Rozhlas Popis
OK 11.12. 2019 Tatranská-Štúrova Dana nova sumova brana, odskusane, funkcne
OK 11.12. 2019 Slovenského raja 53 Poskodene ampliony, instalacia 2x novy amplion, odskusane, funkcne
OK 3.12. 2019 Tatranská-Kukučínova Vymena poskodenej sumovej brany. Rozhlas plne funkcny.
OK 3.12. 2019 Tatranská 83 Vymena poskodenej sumovej brany. Rozhlas plne funkcny.
OK 3.12. 2019 Štefánikova 20 Vymena poskodenej sumovej brany. Rozhlas plne funkcny.

Osvetlenie

Aktuálne

Stav Dátum zmeny Osvetlenie Popis
Porucha 20.1. 2020 Hornádska
(č. 435)
nefunguje svietidlo
Porucha 18.1. 2020 Hviezdoslavova
(č. 14)
nefunkčné osvetlenie pri dome č.14
Porucha 13.1. 2020 Nábrežná
(č. 85)
nefunguje svietidlo
Porucha 26.12. 2019 Pajdušáka
(č. 390)
nefunkčné osvetlenie pri budove OcÚ -parkovisko
Porucha 26.12. 2019 Pajdušáka
(č. 391)
nefunkčné osvetlenie pri dome č.26
Porucha 17.1. 2020 Ružová
(č. 270)
nefunguje svietidlo
Porucha 23.12. 2019 Stredná
(č. 433)
nefunguje svietidlo
Porucha 18.1. 2020 Štefánikova
(č. 571)
nefunkčné osvetlenie pri požiarnej zbrojnici
Porucha 20.1. 2020 Za kaštieľom
(č. 139)
nefunguje svietidlo, pred vchodom č. 3 (svietidlo číslo 138)
Porucha 20.1. 2020 Za kaštieľom
(č. 149)
nefunguje svietidlo, vedľa kanála pri paneláku č 2

Vyriešené

Stav Dátum zmeny Osvetlenie Popis
OK 10.1. 2020 Tomašovská
(č. 274)
Porucha odstránená
OK 10.1. 2020 Rázusova
(č. 241)
Porucha odstránená
OK 10.1. 2020 Rázusova
(č. 240)
Porucha odstránená
OK 10.1. 2020 Podjavorinskej
(č. 234)
Porucha odstránená
OK 10.1. 2020 Podjavorinskej
(č. 226)
Porucha odstránená